Warehouse Intelligence — co to jest inteligentne zarządzanie magazynem?

Troska o efektywne, sprawnie działające procesy logistycznie leży w interesie przedstawicieli wielu współczesnych firm, zarówno niewielkich podmiotów zajmujących się handlem detalicznym, jak i regionalnych gigantów e-commerce. W obliczu zmian na rynku coraz ważniejszą funkcję zaczynają pełnić nowoczesne magazyny, które ze zwykłych przestrzeni składowania towarów wyewoluowały w wielozadaniowe obiekty ułatwiające także procesy związane z rozładunkiem i załadunkiem czy kompletacją zamówień. Szybszą i wydajniejszą pracę zapewnia między innymi umiejętne wdrażanie koncepcji inteligentnego zarządzania magazynem.

Inteligentne zarządzanie magazynem — co to oznacza?

Najnowocześniejsze magazyny to przestrzenie naszpikowane technologią. Automatyzacja i cyfryzacja docierają w nich już niemal w każdy kąt. Nowoczesne technologie można tu zaobserwować zarówno na poziomie wykorzystywanych w procesach magazynowych urządzeń, jak i w zakresie sposobu działania systemów zarządzania i sterowania. Zadaniem inteligentnych magazynów jest osiąganie jak najlepszej wydajności pracy przy zachowaniu wysokiej dokładności i minimalizowaniu kosztów pracy.

Nowoczesne magazyny na polskim rynku buduje na przykład firma Panattoni. Podmiot ten jest liderem rynku powierzchni przemysłowych w Europie i specjalizuje się w projektowaniu i budowie zaawansowanych obiektów logistycznych, czerpiących ze zdobyczy technologii. Zajrzyj na stronę https://panattonieurope.com/pl-pl/aktualnosci, by dowiedzieć się więcej na temat działalności firmy i aktualnie budowanych przez nią obiektów.

W tego rodzaju obiektach eliminuje się konieczność zatrudniania pracowników do wykonywania prostych, powtarzalnych lub niebezpiecznych czynności, powierzając to zadanie specjalnie zaprojektowanym do tego celu robotom. Co istotne, w inteligentnych wszystkie sprzęty, systemy kontroli, zarządzania itp., ściśle ze sobą współpracują — jest to możliwe za sprawą oprogramowania magazynowego, którego zadaniem jest obsługa wymiany danych pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury i zarządzanie ich pracą. 

Jakie korzyści daje inteligentne zarządzanie magazynem?

Inteligentne zarządzanie magazynem wykorzystywane jest obecnie przez coraz liczniejsze grono firm i nic nie wskazuje na to, by trend ten miał się odwrócić. Ich szeregi stale zasilają kolejne podmioty, które dostrzegają i doceniają liczne korzyści, jakie daje wdrażanie nowoczesnej technologii w procesy zarządzania magazynem. Właściciele i najemcy takich obiektów mogą liczyć między innymi na znacznie sprawniejszy przepływ dóbr w obrębie magazynu, za który odpowiadają systemy automatycznego magazynowania i transportu. Na korzyść wdrażania inteligentnego zarządzania magazynem przejawia również perspektywa znaczących oszczędności z tytułu redukcji kosztów zatrudnienia — do obsługi nowoczesnych sprzętów potrzebna jest mniejsza liczba operatorów. Systemy zarządzania magazynem pozwalają również na kontrolowanie ilości, rodzaju i lokalizacji danych dóbr w czasie rzeczywistym.

Jakie technologie są wykorzystywane w ramach działalności inteligentnych magazynów?

Inteligentne magazyny wykorzystują do działania wiele nowoczesnych technologii, wśród których wymienić można:

    • przemysłowy internet rzeczy (IIoT),
    • sztuczną inteligencję,

  • big data,
  • systemy radiowej identyfikacji towaru (RFID),
  • automatyzację transportu i składowania poprzez zastosowanie różnego rodzaju, robotów, układnic, systemów transportu szynowego, a niekiedy nawet dronów.